Prekladatelka.sk

„Presný preklad s jasným významom“

Potrebujete kvalifikovaného prekladateľa na voľnej nohe? Práve ste ho našli.

O mne

Kvalifikovaný prekladateľ na voľnej nohe

Mám viac než 20 rokov skúseností, preložila som niekoľko miliónov slov a ponúkam vám špičkové prekladateľské služby z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny. Ako profesionálna prekladateľka vám poskytnem správne a štylisticky prirodzené preklady, ktoré vôbec nebudú znieť ako preklad. Pokojne ma oslovte ešte dnes, rada vám pošlem individuálnu cenovú ponuku. Moje odborné znalosti odstránia jazykovú bariéru a pomôžu vám efektívne komunikovať. Počas svojej praxe som sa špecializovala najmä na oblasť medicíny, práva, prírodných vied, obchodu, sociálnej práce a pod. Kladiem veľký dôraz na presnosť, mám zmysel pre detail a kultúrne rozdiely, vďaka čomu vám vyhotovím kvalitný preklad. V záujme vašej maximálnej spokojnosti poskytujem aj korektúry preloženého textu.

Viac ako 20 rokov skúseností 

Milióny preložených slov

Máte nejaké otázky?

Neváhajte a napíšte mi!

Mgr. Martina Cabadová

O mne

Skúsenosti a vzdelanie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Magisterské štúdium anglického jazyka a literatúry (1994 – 1998)

Preklady pre popredné svetové farmaceutické spoločnosti, ktoré prinášajú na trh inovačné formy liečby (súhrny charakteristických vlastností lieku a informácie pre používateľa, informované súhlasy, súhrny protokolov, CRF, výskumné protokoly, brožúry a kartičky pre pacientov, patenty, články z medicínskych časopisov, návody na použitie medicínskej techniky, aplikácie)

Preklady marketingových a IT materiálov pre globálne spoločnosti z odvetvia ťažby a spracovania ropy a plynu, stavebníctva, bankovníctva a kapitálových trhov, ako aj pre slovenské ministerstvá vrátane webových lokalít, marketingových kampaní, etických kódexov, pracovných náplní, cenníkov, podmienok propagačných kampaní, stratégií predaja atď.

Spolupráca s významným slovenským vydavateľstvom IKAR (preklad kníh z oblasti prírodných vied)

Bohaté skúsenosti s prekladom právnych a firemných materiálov (pracovné, poistné, úverové, grantové zmluvy, zmluvy o konzorciách, dohody o mlčanlivosti, súťažné podklady, oznámenia, informačné kampane, interné štandardné pracovné postupy, stratégie týkajúce sa konfliktu záujmov, firemné kódexy, usmernenia pre oblasť boja proti korupcii atď.)

Rozsiahle skúsenosti s prekladmi z oblasti sociálnej práce o slovenských občanoch pre britské orgány (pokyny k prípadom, hodnotenie rodičovských spôsobilostí, súdne príkazy, plány starostlivosti, dokumentácia organizácie Cafcass, posudzovanie situácie dieťaťa, ochranné príkazy, pokyny)

Preklady európskych smerníc, nariadení, tlačových správ a zápisov z rokovaní Európskeho parlamentu.

Knihy, ktoré som preložila:

Moje služby

Na skvalitnenie svojich služieb používam nástroje CAT (počítačom podporovaný preklad) ako SDL Trados Studio, Phrase, Smartcat, Smartling a podobne. Ide o softvérové programy, ktoré prekladateľom pomáhajú v jednotlivých fázach vyhotovovania prekladu. Tieto prekladateľské nástroje predstavujú integrované systémy, ktoré slúžia na importovanie slovníkov, glosárov a referenčných dokumentov a zároveň vytvárajú prekladateľské pamäte. Prekladateľom pomáhajú pri časovo náročných úlohách – dokážu napríklad vyhľadať predchádzajúci preklad pre daného klienta a skontrolovať kvalitu preloženého textu. Pri svojej práci nepoužívam prekladače typu DeepL, pretože nedokážu vždy zachytiť správny kontext, neprihliadajú na kultúrne rozdiely a nimi vyhotovené preklady bývajú neprirodzené.

 

Angličtina - Slovenčina

Preklad z anglického do slovenského jazyka a zo slovenského do anglického jazyka

MTPE

Post-editácia strojového prekladu - MTPE (Machine Translation Post-Editing)

Korektúry a kontrola

Korektúry textov a kontrola slovenských textov

CENY:

Keďže pracujem doma, nemám náklady na subdodávateľov, kanceláriu, zamestnancov a pod. Platíte len za prekladateľské služby, zatiaľ čo služby prekladateľských agentúr pozostávajú z viacerých procesov, do ktorých je zapojených niekoľko strán (neraz sa stáva, že kým sa zákazka dostane ku mne ako k prekladateľke, prejde až cez 3 agentúry) a toto všetko sa započíta do ceny prekladu.

Pri určovaní ceny prekladu zohľadňujem počet slov v zdrojovom texte, náročnosť textu, vami stanovený termín dodania, alebo či pôjde o prácu v noci, cez víkend. Každý projekt je jedinečný, môžete si však byť istý, že vám ponúknem rozumnú cenu. Mali by ste tiež vedieť, že prekladateľ dokáže za deň obvykle preložiť 2 500 slov, čo je 10 normostrán.

Poskytujem zľavy za množstvo, pre stálych klientov alebo za opakujúci sa text. Ak sa stanete mojím verným klientom, vytvorím si databázu vašich prekladov, aby som zachovala konzistentnosť a jednotnosť používaných výrazov.

Neposkytujem úradne overené preklady.

Nie som platiteľom DPH.

Kontaktné informácie

Skontaktujte sa so mnou, aby sme spoločne prebrali vaše nároky na preklad.

Telefónne číslo

+421 903 233 494

Email

prekladatelka@prekladatelka.sk / mcabadova@gmail.com

Adresa

Iža 607, 94639 IŽA

Napíšte mi

Prekladatelka.sk © 2023 

sk_SKSlovak